PowerPoint Visual

 

 

Vizualizacija podataka korišćenjem PowerPoint alata

Pažnja. Čovekova pažnja je danas nešto za šta se bore sve kompanije na svetu, a ona drastično opada u poslednjih 10 do 15 godina. Svakodnevno smo izloženi velikom broju informacija, slika, tekstova i podataka, navikli smo na to, a posledica toga je pomenuti pad pažnje. Iz tog razloga je vizualizacija podataka danas jako važan aspekt svakog posla, a ovaj trening upravo tome i služi, da vam pokaže kako da pretvorite sumorne podatke u informacije, prikažete ih na interesantne načine i iskoristite ih na najbolji mogući način.

Naši iskusni instruktori će obučiti vaš tim kako da kreiraju i dizajniraju jasne i upečatljive slajdove i prikažu svoje podatke tako da oni počnu da rade za njih. Ova obuka obuhvata izgled i dizajn, vizualizaciju, grafikone i manipulaciju fotografijama, interaktivnost, master slajdove, multimediju i animaciju i još dosta korisnih alata i tehnika, kako za sam dizajn tako i za upravljanje pažnjom publike i slično.

Podelićemo sa vama i neke napredne savete i tips&tricks koji će vam pomoći da uštedite sebi vreme, a pri tom dobijete vrhunski autput. Takođe, podelićemo sa vama najbolje ali i najgore prakse kako biste osigurali doslednost i kompatibilnost slajdova u vašoj organizaciji.

I ono možda najbitnije, naučićemo vas kako da vaši slajdovi pričaju priču, korišćenjem jedne od najboljih metodologija koju koriste najveće marketinške kompanije u svetu.

 

Vidimo se!

Smartedu tim