Poslovni Excel

Kurs osnove poslovnog Excela je tako koncipiran da Vam omogući da steknete sva potrebna znanja iz programa bez koga se ne može zamisliti rad u bilo kojoj kancelariji na bilo kojoj poziciji. Ovladajte najkorišćenijim programom na svetu! Investirajte u sebe na vreme!

Naša obuka je aktivna traje u proseku 12 radnih sati, realni primeri iz prakse i Microsoft licenncirani predavaci će Vam omoguciti da savladate Excel i pripremite se za sve poslovne poduhvate koji Vas očekuju.

Mi Vam nudimo kurs Excela koji se razlikuje. Kurs kome nije cilj da Vam oduzme vreme i novac, a da Vas pri tom ne nauči ničemu. Nudimo Vam kurs na kome ćete naučiti sve ono što ćete koristiti na vašem budućem radnom mestu. Nudimo Vam sveobuhvatan i kompaktan kurs, koji ima savršen odnos cene i kvaliteta. Preko 3500 ljudi nam je dosada ukazalo poverenje, proverite i Vi zašto smo najbolji na tržištu!

Uvod

- Uvod i razlike Office 2007/2010/2013
- Podatak: tipovi podatka, deklarisanje, podešavanja
- Komentarisanje sadržaja ćelije, tekstovi u ćelijama
- Formatiranje ćelija
- Ispunjavanje serijama brojeva i tekstova
- Brisanje linija i sadržaja, Sakrivanje redova i kolona...

Osnovne funkcije

- SUM
- AVERAGE
- COUNT
- MIN, MAX
- VALUE
- IF, IF + AND, IF + OR, IF + AND + OR

Obrada podataka

- Sortiranje (Sort)
- Filtriranje (Filter)
- Napredno filtriranje (Advance filter)
- Međuzbirovi (Subtotals)
- PIVOT tabele

Uvoz i izvoz podataka

- Text to column
- Get External data
- From Text
- From Web

Manipulacija podacima

- Validacija podataka (Data Validation)
- Konsolidacija podataka (Consolidate)
- Kondicionalno formatiranje (Conditional formating)

Grafički prikaz

- GRAFIKONI
- Rad sa opsegom grafikona
- Promena tipa grafikona
- Grafikoni u PIVOT tabelama

Napredne funkcije

- SUMIF i SUMIFS
- COUNTIF i COUNTIFS
- COUNT BLANK i COUNTA
- CONCATENATE
- LEFT i RIGHT
- LEN i MID
- VLOOKUP i HLOOKUP
- MATCH

Štampanje u excelu

- Štampanje u excelu
- Podešavanja opsega štampe
- Priprema za štampu
- Zaglavlja i podnožja (Header i footer, paginacija)

Poslovni Excel primeri iz prakse

- Posebno kreirani realni primeri iz prakse
- Primeri za vežbanje
- Primeri testova prilikom zaposlenja